درباره باشگاه کوهنوردی وصعودهای ورزشی چکاد مند (بوشهر)

باشگاه کوهنوردی چکاد مند(بوشهر)

گسترش و ترویج کوهنوردی به عنوان فعالیتی ورزشی و تفریحی

حرفه ای آغاز کنیمُ دوره های ویژه کوه‍پیمایی وکوهنوردی در دوسطح مقدماتی و متوسط....

مربیان خبره و با تجربه

موسس باشگاه
فاطمه غریبی کارشناس ارشد بیومکانیک ورزش
اولین مربی ومدرس کوهپیمایی درجه 3 استان بوشهر

با ما حرفه ای بودن را احساس کنید

هدف ما آموزش های حرفه ای شماست

باشگاه چکاد مند(بوشهر) در یک نگاه

میخواهید در باره باشگاه کوهنوردی و صعودهای ورزشی چکاد مند(بوشهر) بیشتر بدانید؟

باشگاه کوهنوردی چکاد مند(بوشهر) به تاریخ تاسیس 1398 در رشته های کوهنوری طبیعت گردی سنگنوردی غارنوردی دوچرخه سواری با موسسی سرکار خانم فاطمه غریبی کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی و اولین مدرس ومربی کوهپیمایی درجه 3 تاسیس گردید. ودر اینده ای نزدیک بقیه رشته ها نیز فعال خواهد گردید.
مربیان با تجربه
دسترسسی عمومی به باشگاه
آموزش ها
برنامه های طبیعت گردی

باشگاه کوهنوردی چکاد مند(بوشهر)

گسترش و ترویج کوهنوردی به عنوان فعالیتی ورزشی و تفریحی

کوهنوردی یک ماجراجویی تمام عیار است که به هیچ عنوان نباید آن را دست کم گرفت. علاوه بر آشنایی با نحوه صحیح پیمایش می بایست با مواردی مانند نقشه خوانی، جهت یابی و کار با طناب شناخت ابزار نیز آشنا بوده و درک درستی نیز ازپوشاک مورد استفاده فصل وضعیت آب و هوایی منطقه ای که می خواهید در آن اقدام به کوهیپیمایی کنید داشته داشته باشید. حتما از سازمان های معتبر و یا دوستانی که تجربه کوهنوردی در محل مورد نظر شما را دارند راهنمایی بگیرید.

گسترش و ترویج کوهنوردی به عنوان فعالیتی ورزشی و تفریحی

حرفه ای آغاز کنیمُ دوره های ویژه کوه‍پیمایی وکوهنوردی در دوسطح مقدماتی و متوسط....

مربیان خبره و با تجربه
موسس باشگاه
فاطمه غریبی کارشناس ارشد بیومکانیک ورزش
اولین مربی ومدرس کوهپیمایی درجه 3 استان بوشهر
X